Gdzie odebrać prawo jazdy?

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 1
MILSKIEGO 1, GDAŃSK
tel. (58) 3237158
Oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.
Zobowiązuje kierującego do jazdy w prawo przed znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Polityka Prywatności