Gdzie odebrać prawo jazdy?

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 1
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.
Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych
Ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni
Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Polityka Prywatności