Gdzie odebrać prawo jazdy?

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 2
ul. Tadeusza Kościuszki 131
50-440 Wrocław
Tel. 071 72 21 700, fax . 071 72 21 700
UL.GABRIELI ZAPOLSKIEJ 4, WROCŁAW
tel. (71) 3407881
Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w prawo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego
Ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.
Polityka Prywatności