Gdzie odebrać prawo jazdy?

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 1
TURYSTYCZNA 1, BIERUŃ
tel. (32) 2167919
Oznacza koniec obowiązywania zakazu zarządzonego znakiem B-25.
Oznacza zakaz ruchu motorowerów
Znak A-24 „rowerzyści” ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.
Znak ten oznacza wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę.
Polityka Prywatności