Gdzie odebrać prawo jazdy?

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 2
ZYGMUNTA STAREGO 17, GLIWICE
tel. (32) 3326603
ZWYCIĘSTWA 21, GLIWICE
tel. (32) 2313041
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Ostrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Polityka Prywatności