Egzamin praktyczny

Plac manewrowy

Plac manewrowy to popularna nazwa pierwszego etapu części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy. Kandydat na kierowcę losuje jeden z sześciu zestawów zadań egzaminacyjnych, który następnie wykonuje. Każdy zestaw zawiera jeden element obowiązkowy - jazdę po łuku.

Oprócz tego zestawy zawierają następujące elementy:
 • parkowanie skośne i prostopadłe (wjazd tyłem),
 • parkowanie skośne i równoległe,
 • parkowanie prostopadłe (wjazd przodem) i zawracanie,
 • parkowanie prostopadłe (wjazd przodem) i ruszanie na wzniesieniu,
 • parkowanie równoległe i ruszanie na wzniesieniu,
 • parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem) i zawracanie.
Po pomyślnym zakończeniu tego etapu kandydat przystępuje do praktycznego sprawdzenia jego umiejętności w ruchu drogowym.

Plac manewrowy to popularna nazwa pierwszego etapu części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy. Kandydat na kierowcę losuje jeden z sześciu zestawów zadań egzaminacyjnych, który następnie wykonuje. Każdy zestaw zawiera jeden element obowiązkowy - jazdę po łuku.

Oprócz tego zestawy zawierają następujące elementy:
 • parkowanie skośne i prostopadłe (wjazd tyłem),
 • parkowanie skośne i równoległe,
 • parkowanie prostopadłe (wjazd przodem) i zawracanie,
 • parkowanie prostopadłe (wjazd przodem) i ruszanie na wzniesieniu,
 • parkowanie równoległe i ruszanie na wzniesieniu,
 • parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem) i zawracanie.
Po pomyślnym zakończeniu tego etapu kandydat przystępuje do praktycznego sprawdzenia jego umiejętności w ruchu drogowym.

Jazda w ruchu drogowym

W trakcie egzaminu, podczas prowadzenia pojazdu w ruchu drogowym, egzaminator zwraca uwagę na szereg elementów określających nasze zachowanie na trasie egzaminacyjnej. Wśród wielu definiowalnych zachowań przyszłego kierowcy, można wyróżnić kilkanaście, na które zwracana jest szczególna uwaga osoby egzaminującej.

Jednoznacznie określa je karta przebiegu egzaminu, na której można wyróżnić:
 • zachowanie podczas włączania się do ruchu,
 • zachowanie na odcinkach dróg między skrzyżowaniami,
 • dostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze,
 • dynamika i kultura jazdy,
 • wybór właściwego pasa ruchu (pozycja na drodze),
 • utrzymywanie właściwych odstępów od innych pojazdów,
 • uwzględnienie zachowania innych kierujących pojazdami reagowanie na dawane przez nich sygnały,
 • sygnalizowanie zamierzonych manewrów,
 • podejmowanie decyzji i sposób wykonania manewrów wymijania, omijania, wyprzedzania lub zmiany pasa ruchu,
 • zachowanie przy przejeżdżaniu przez skrzyżowania - zmiana kierunku jazdy,
 • wybór właściwego pasa ruchu,
 • sygnalizowanie zamierzonych manewrów,
 • prawidłowość toru jazdy,
 • przestrzeganie zasad pierwszeństwa przejazdu,
 • sposób i miejsce zatrzymania pojazdu,
 • uwzględnienie zachowania kierujących innymi pojazdami i reagowanie na dawane przez nie sygnały,
 • zachowanie w odniesieniu do znaków drogowych pionowych i poziomych,
 • zachowanie w stosunku do sygnałów świetlnych lub poleceń kierujących ruchem,
 • zachowanie w rejonach przejść dla pieszych oraz wobec pieszych,
 • zachowanie w rejonach przystanków komunikacji publicznej,
 • zachowanie w rejonach przejazdów kolejowych lub tramwajowych,
 • obserwowanie drogi i umiejętność oceny zagrożeń na drodze,
 • skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia,
 • sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.
Osoba egzaminowana musi mieć świadomość oceny jej umiejętności w aspekcie wymienionych powyżej elementów. Dodatkowo rozporządzenie MTiGM wyraźnie określa jakie umiejętności powinien posiadać uczestnik ruchu drogowego. W myśl tego dokumentu kierowca powinien posiadać wiadomości, umiejętności i zachowania umożliwiające bezpieczne kierowanie pojazdem. Przejawia się to poprzez zachowanie ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, zachowania zasad bezpiecznych odległości pomiędzy pojazdami, przy uwzględnieniu jazdy w różnych warunkach atmosferycznych i po różnych nawierzchniach jezdni. Kierujący pojazdem zawsze powinien rozważyć rodzaj dróg i zagrożeń związanych ze stanem ich nawierzchni, uwzględnić zagrożenia związane z niedoświadczeniem innych uczestników ruchu drogowego, w tym najbardziej podatnych na ryzyko, takich jak: dzieci, piesi, rowerzyści lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu.

Wszystkie przedstawione elementy składają się na całokształt umiejętności, które musi opanować kandydat na kierowcę, aby stać się pełnoprawnym i odpowiedzialnym uczestnikiem ruchu drogowego.

Źródło
Polityka Prywatności