Zobowiązuje kierującego do jazdy w lewo za znakiem; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Oznacza zakaz postoju pojazdów w parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24.
Znak ten informuje o wjeździe na drogę z pierwszeństwem przejazdu. Oznacza to, że kierujący ma pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach z innymi drogami.
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich
Polityka Prywatności