Egzamin teoretyczny

Kilka słów o przebiegu egzaminu teoretycznego.

Na egzamin osoba zdająca zgłasza się we wcześniej ustalonym terminie. Musi mieć przy sobie dokument tożsamości umożliwiający identyfikację osoby. Egzamin przeprowadzany jest przy użyciu komputerów.  Po zajęciu stanowisk przez osoby zadające i sprawdzeniu tożsamości, egzaminator przedstawia zasady egzaminu.

Określa :

  • zakres, formę i czas trwania egzaminu

  • kryteria oceny egzaminu

  • sposób udzielania odpowiedzi i dokonywania poprawek

  • informacje o zakazie posługiwania się wszelkimi pomocami bądź opuszczania sali bez zgody egzaminatora, pod groźbą przerwania egzaminu i uzyskania wyniku negatywnego

 Egzamin teoretyczny jest testem wielokrotnego wyboru .

Osoby przystępujące do egzaminu po raz pierwszy, które nigdy nie ćwiczyły na programach zbliżonych do tych, które są w WORDach nie mają się czego obawiać. Zanim przystąpimy do zasadniczego egzaminu, czeka nas egzamin próbny. Egzamin ten trwa 5 minut i ma na celu zapoznanie się osoby przystępującej do egzaminu z system komputerowym oraz konsolą do udzielania odpowiedzi. Wynik egzaminu próbnego nie jest brany pod uwagę i nie ma żadnego wpływu na zasadniczą część egzaminu.

Test. Test jest układany z pytań znajdujących się w bazie danych. Za każdym razem pytania dobierane są losowo, a odpowiedzi w poszczególnych pytaniach są 'tasowane'. Nie ma więc sensu uczenia się odpowiedzi na pamięć. Prawdopodobieństwo powtórzenia się jakiegoś zestawu jest minimalne.

Po zakończeniu egzaminu próbnego, przystępujemy do zasadniczego egzaminu. Egzamin ten trwa 25 minut. Czas, który nam pozostał wyświetlany jest na ekranie komputera. Po upłynięciu 25 minut, system nie pozwala nam wprowadzić żadnych nowych odpowiedzi czy też dokonać jakichkolwiek poprawek. Egzamin właśnie się zakończył. Na ekranie komputer wyświetlą się informacje o odpowiedziach udzielonych poprawnie, błędnie oraz o pozytywnym lub negatywnym wyniku egzaminu. Aby zaliczyć egzamin należy prawidłowo odpowiedzieć na 16 z 18 pytań (można więc popełnić 2 błędy).

Pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu praktycznego.

Źródło

Oznacza zakaz wjazdu na drogę pojazdów silnikowych ciągnących przyczepy. Nie dotyczy on pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo.
Oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.
Zobowiązuje kierującego do jazdy z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Znak ten wskazuje, że kierujący pojazdem dojeżdżając do skrzyżowania musi się zatrzymać, zanim wjedzie na drogę. Gdy wjeżdża on na drogę z pierwszeństwem przejazdu, to musi on ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po tej drodze.
Polityka Prywatności