Cennik na prawo jazdy

Nowy cennik egzaminów:
Lp.Zakres egzaminu Obowiązujące stawki Projektowane stawki
1.teoretyczny przeprowadzany w formie pisemnego testu lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego 20 zł35 zł
2.teoretyczny przeprowadzany w formie ustnej 40 zł40 zł
3.praktyczny dla kategorii A1 i A prawa jazdy 96 zł160 zł
4. praktyczny dla kategorii B prawa jazdy 74 zł150 zł
5. praktyczny kategorii B1, C1, D1 lub T prawa jazdy 91 zł120 zł
6.praktyczny dla kategorii C, D lub B+E prawa jazdy 110 zł165 zł
7. praktyczny dla kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E prawa jazdy 143 zł195 zł
8.praktyczny przeprowadzony w celu wydania pozwolenia do kierowania tramwajem, zwanego dalej "pozwoleniem" 67 zł100 zł
Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.
Oznacza koniec autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca autostrady.
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Znak D-53 „koniec strefy ruchu" stosuje się w celu wskazania wyjazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Polityka Prywatności