Znak F-2a „granica państwa" informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyznacza miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdu szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub półzapór; informuje, że na przejeździe występuje więcej niż jeden tor.
Informuje o tym, że w pobliżu znajduje się policja.
Polityka Prywatności