Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Miasto - woj.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Płock

Otolińska 25, Płock
tel. 24 262 84 60
fax: 24 266 89 16


Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak ten przedstawia kierunki, w jakich można przejechać przez skrzyżowanie z odpowiednich pasów ruchu.
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w lewo.
Ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku, np. wartość 8% oznacza, że droga na długości 100m opada o 8 m.
Polityka Prywatności