Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Miasto - woj.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Gdańsk

Równa 19/21, Gdańsk
tel. 58 763 00 40
fax: 58 763 00 85


Informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się autobusów komunikacji publicznej.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo.
Polityka Prywatności