Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Miasto - woj.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Częstochowa

Hallera 1, Częstochowa
tel. 34 361 60 01
fax: 34 361 65 38


Wskazuje początek wyznaczonego samochodowego szlaku turystycznego
Oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.
Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych
Informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów.
Ostrzega o przejściu dla pieszych
Polityka Prywatności