Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Katowice oddział Rybnik

Prosta 11, Rybnik
tel. 32 423 02 73
fax: 32 423 02 73


Informuje o miejscu, w którym kończy się pas ruchu powolnego.
Oznacza wyjazd z miejscowości
Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.
Znak ten zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to spowodowane koniecznością ostrzeżenia innych uczestników ruchu przed bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów niebezpiecznych.
Polityka Prywatności