Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Lublin

Hutnicza 3, Lublin
tel. 81 746 17 39
fax: 81 746 12 27


Na znaku R-4a umieszcza się graficzną ilustrację przebiegu szlaku rowerowego w schemacie rzeczywistego układu dróg, przy czym przebieg szlaku rowerowego oznacza się linią szerszą zakończoną kształtem strzały wskazującej na jego kierunek.
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów.
Znak D-46 „droga wewnętrzna" stosuje się w celu wskazania wjazdu na drogę wewnętrzną.
Wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku.
Polityka Prywatności