Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Miasto - woj.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Rzeszów

Wyzwolenia 4, Rzeszów
tel. 17 852 71 16
fax: 17 852 71 94


Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów niebezpiecznych.
Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.
Zabrania kierującym pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Polityka Prywatności