Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Olsztyn

Towarowa 17, Olsztyn
tel. 89 532 26 40
fax: 89 532 26 35


Informuje o miejscu, w którym kończy się pas ruchu powolnego.
Oznacza wyjazd z miejscowości
Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni wskazanej na znaku.
Znak ten zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to spowodowane koniecznością ostrzeżenia innych uczestników ruchu przed bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów niebezpiecznych.
Polityka Prywatności