Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Skierniewice

Kaczyńskiego 7, Skierniewice
tel. 46 833 33 95
fax: 46 833 33 95


Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w prawo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego
Ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.
Polityka Prywatności