Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 2
Podmiejska 18, Gorzów Wielkopolski
tel. 95 732 23 59
fax: 95 725 76 43
Nowa 4b, Zielona Góra
tel. 68 476 53 70
fax: 68 476 53 77
Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi
Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku.
Polityka Prywatności