Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Miasto - woj.
powiat
gmina
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 1
Nowa 4b, Zielona Góra
tel. 68 476 53 70
fax: 68 476 53 77
Znak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania” oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania.
Ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe
Znak ten oznacza wjazd na część obszaru zabudowanego, na której postój na wszystkich drogach podlega specjalnym ograniczeniom. Jeżeli na znaku czas postoju jest nieokreślony, oznacza to, że postój w tej strefie nie może przekraczać 1 minuty.
Zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie.
Polityka Prywatności