Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 1
Nowa 4b, Zielona Góra
tel. 68 476 53 70
fax: 68 476 53 77
Znak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania” oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania.
Zakaz wjazdu pojazdów, w których nacisk jednej z osi przekracza wielkość podaną na znaku. Przy osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80 % masy na znaku.
Oznacza wjazd do miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
Polityka Prywatności