Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Miasto - woj.
powiat
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 1
Orzechowa 60, Biała Podlaska
tel. 83 342 58 20
fax: 83 342 58 33
Oznacza wyjazd z miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
Znak ten oznacza wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę.
Ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Oznacza zakaz wjazdu na drogę pojazdów silnikowych ciągnących przyczepy. Nie dotyczy on pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą.
Polityka Prywatności