Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego

Miasto - woj.
powiat
gmina
miejscowość
Znaleziono wszystkich: 1
Domaszowska 141B, Kielce
tel. 41 368 03 50
fax: 41 343 16 04
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak D-52 „strefa ruchu" stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy ruchu.
Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę
Polityka Prywatności