Gdzie odebrać prawo jazdy?

Miasto (woj.)
(miejscowość)

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W KALISZU

Miasto: Kalisz

KOLEGIALNA 4, KALISZ
tel. (62) 7657292


Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg.
Oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.