Gdzie odebrać prawo jazdy?

Miasto (woj.)
(miejscowość)

STAROSTWO POWIATOWE W AUGUSTOWIE

Miasto: Augustów

3 MAJA 29, AUGUSTÓW
tel. (87) 6445350


Zakaz wjazdu pojazdów, w których nacisk jednej z osi przekracza wielkość podaną na znaku. Przy osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80 % masy na znaku.
Informuje o miejscu, w którym kończy się pas ruchu powolnego.
Informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów.
Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi